Japanese Chu-hi
チューハイ

  • Kirin Honshibori Chuhai Lime 350ml / キリン 本搾り™チューハイ ライム
  • Kirin Honshibori Chuhai Pink Grapefruits 350ml / キリン 本搾り™チューハイ ピンクグレープフルーツ
  • Kirin Hyoketsu Strong Sour Lemon 350ml / キリン 氷結®ストロング サワーレモン
  • Sapporo 99.99 Clear Citrus Chuhai 350ml / サッポロ 99.99 クリアシトラス