Takara Shochu Highball Shikuwasa Zero Sugar 350ml / 宝酒造焼酎ハイボール シークァーサー 糖質ゼロ

Earn 10 Reward Points
$9.90

Out of stock

  • Takara Shochu Highball Shikuwasa Zero Sugar
  • Alcohol level: 7%
  • 350ml

  • 宝酒造焼酎ハイボール シークァーサー 糖質ゼロ
  • 350g